تاریخ امروزشنبه , ۵ بهمن ۱۳۹۸

آیدا اولادزاد

داستان زنی که ۱۵ سال در تهران مسافرکشی می‌کند

داستان زنی که ۱۵ سال در تهران مسافرکشی می‌کند

پرداخت کرایه تاکسی‌های شهری و آنلاین با «کارپی»

کارپی، پرداخت کرایه تاکسی‌ شهری و آنلاین

امکانات اپلیکیشن راننده کارپینو

امکانات اپلیکیشن راننده کارپینو

باشگاه تاکسیرانان کارپینو

باشگاه تاکسیرانان کارپینو

4 توصیه جهت افزایش درآمد رانندگان کارپینو

۴ توصیه جهت افزایش درآمد رانندگان کارپینو

4 رفتار خطرآفرین هنگام رانندگی

۴ رفتار خطرآفرین هنگام رانندگی

افزایش سهم کارپینو در بازار تاکسی‌های آنلاین

افزایش سهم کارپینو در بازار تاکسی‌های آنلاین

10وسیله ضروری برای تاکسی های آنلاین

۱۰وسیله ضروری برای تاکسی های آنلاین

پیشنهاد ویژه کارپینو به سازمان ها

پیشنهاد ویژه کارپینو به سازمان ها

3 فایده استفاده از حمل ونقل عمومی برای محیط زیست

۳ فایده استفاده از حمل‌ونقل عمومی برای محیط زیست